Afgelopen dagen mooi werk mogen verrichten bij de Dijkjes in Elburg.

• Ontgraven en afvoeren van grond in de tuinen
• leveren en verwerken van zand t.b.v straatwerk
• verwerken en egaliseren zwarte grond t.b.v gras of dergelijke