Een goede basis begint met goed grondwerk.

Voor de diverse grondwerkzaamheden beschikken we over een goed onderhouden en gekeurd machinepark van groot tot klein.

Wij zorgen o.a. voor het ontgraven van de funderingen voor bouwblokken; van woonhuizen tot en met complete bedrijfsgebouwen, Tevens ontgraven wij de cunetten voor terreinverhardingen en zorgen we voor grondverbetering en maken terreinen bouwrijp en verrichten we cultuurtechnisch werk.

Ook doen wij het aanleg en onderhoud van tuinen, speelvelden en paardenbakken voor zowel bedrijven en hoveniers als particulieren, onderhoud van bermen en sloten, bestrating en compleet grondwerk voor bedrijfshallen en woningen.

Dit is slechts een greep uit de werkzaamheden die we uitvoeren.
Al deze voorbereidende werkzaamheden zorgen voor een goede ondergrond.

Ons motto ”een goede basis is een goed begin

Enkele projecten waar wij het grondwerk hebben verzorgd